I en serie av två utbildningar i samarbete med MTF får ni en genomgång av PRRCs ansvar i samband med specialanpassade produkter. På plats i Gävle 2-3 oktober samt en online 25-26 oktober. Läs mer och gör din anmälan här.

Utbildningarna vänder sig till alla organisationer som gör specialanpassningar tex hjälpmedel, tandläkare, sjukhus och regioner och kommuner.